NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA 
        projekty 
na podporu 
rozvoja 
regiónu 
  komunikačné 
technológie 
zdravotníctva, 
školstva, 
nezisk. sektor 
     
      regionálne 
informačné 
portály 
 
interregion 
komunikácia, 
informatizácia 
a spolupráca 
       
    organizácia